Hướng dẫn đường đi đến SHOWROOM

I. Đi từ hướng Lăng Cha cả qua Cộng Hòa:

. Đi thẳng Cộng Hòa, đến điểm giao cầu vượt Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa, tiếp tục đi thẳng 900m. Bên tay phải số 568 Cộng Hòa (đối diện tòa nhà ETOWN). P13. Tân Bình.

II. Đi từ hướng Trường Chinh qua Cộng Hòa:

. Đi thẳng Cộng Hòa, đến điểm giao cầu vượt Hoàng Hoa Thám và Cộng Hòa, rẽ trái đi dưới chân cầu vượt (vòng chữ U ngược lại hướng bên kia), tiếp tục đi thẳng 900m. Bên tay phải số 568 Cộng Hòa (đối diện tòa nhà ETOWN). P13. Tân Bình.

Hotline: 0902.904504

Xem địa chỉ trên Google Map

Call Now Button