1. Đi từ hướng Lăng Cha cả qua Cộng Hòa:

. Đi thẳng Cộng Hòa, đến điểm giao cầu vượt Cộng Hòa và Hoa Thám, đi dưới chân cầu vượt vòng chữ U ngược lại. Đi thẳng 500m. Bên tay phải số 121A Cộng Hòa (Cạnh bên quán Cafe Tee May). P12. Tân Bình. “Công Ty WASOKA”

     2. Đi từ hướng Trường Chinh qua Cộng Hòa:

. Qua Cộng Hòa, đi thẳng qua đến điểm giao cầu vượt Cộng Hòa và Hoa Thám. Tiếp tục đi thẳng 500m. Bên tay phải số 121A Cộng Hòa (Cạnh bên quán Cafe Tee May). P12. Tân Bình. “Công Ty WASOKA”

Hotline: 0902.904504  |  (028) 629.66929