• 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 061

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  7.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 062

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  4.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 063

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  4.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 064

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 065

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 066

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  7.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 067

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  7.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 068

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  5.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 069

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  8.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 070

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  5.200.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 071

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  5.200.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 072

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.800.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 073

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.800.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 074

  Kích thước:

  Bàn: 1400 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  8.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 075

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  8.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 076

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 077

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 078

  Kích thước:

  Bàn: 1400 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  9.800.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 079

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  11.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 080

  Kích thước:

  Bàn: 1400 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  9.600.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 081

  Kích thước:

  Bàn: 1400 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  6.200.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 082

  Kích thước:

  Bàn: 1600 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF chống ẩm, sơn veneer sồi

  Bảo hành: 12 tháng

  8.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 083

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF 

  Bảo hành: 12 tháng

  5.200.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 084

  Kích thước:

  Bàn: 1200 x 800 x 730 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 400 x 430 x 440 mm (rộng x sâu x cao nệm)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF 

  Bảo hành: 12 tháng

  5.600.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 085

  Kích thước:

  Bàn: 1350 x 800 x 700 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 460 x 560 x 900/450 mm (rộng x sâu x cao)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF 

  Bảo hành: 12 tháng

  6.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 086

  Kích thước:

  Bàn: 1650 x 900 x 700 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 460 x 560 x 900/450 mm (rộng x sâu x cao)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF 

  Bảo hành: 12 tháng

  9.000.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 087

  Kích thước:

  Bàn: 1650 x 800 x 700 mm (dài x rông x cao)

  Ghế: 440 x 560 x 950/440 mm (rộng x sâu x cao)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  + Mặt bàn được làm bằng gỗ MDF 

  Bảo hành: 12 tháng

  8.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN GHẾ ĂN 088

  Kích thước:

  Bàn: 800 x 700 mm (đường kính x cao)

  Ghế: 390 x 400 x 760/400 mm (rộng x sâu x cao)

  Chất liệu:

  + Gỗ cao su ép đã được xử lý khép kín: chống cong vênh, chống mối mọt

  Bảo hành: 12 tháng

  4.800.000