• 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD01

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.47m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD02

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD03

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD04

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.48m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD05

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD06

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD07

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD08

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: kem

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD09

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: trắng

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.500.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD10

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: trắng

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  Xuất xứ: hàng nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  5.900.000 
 • 0 out of 5

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD11

  KT:  1.3 x 0.8 x 0.47m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm

  + Màu sắc: màu gỗ xoài

  + Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.

  + Xuất xứ: nhập khẩu

  Bảo hành: 01 năm

   

  HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.

   

  6.200.000 
<-------------------------------------->