• You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD01

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD01
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD01

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD01

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.47m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD02

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD02
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD02

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD02

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD03

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD03
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD03

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD03

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD04

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD04
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD04

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD04

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.48m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD05

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD05
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD05

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD05

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD06

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD06
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD06

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD06

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD07

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD07
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD07

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD07

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD08

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD08
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD08

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD08

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD09

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD09
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD09

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD09

  KT:  1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: trắng+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD10

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD10
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD10

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD10

  KT:  1.3 x 0.7 x 0.46m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: trắng+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  5.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD11

  BAN-SOFA-MAT-DA-BD11
  BAN-SOFA-MAT-DA-BD11

  BÀN SOFA MẶT ĐÁ BD11

  KT:  1.3 x 0.8 x 0.47m (d x r x c)

  + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: màu gỗ xoài+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.+ Xuất xứ: nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ. 
  6.200.000