• You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 01

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-01
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-01

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 01

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.35m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.4 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 02

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-02
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-02

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 02

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 03

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-03
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-03

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 03

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.35m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá: 10.500.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 04

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-04
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-04

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 04

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 05

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-05
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-05

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 05

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 06

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-06
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-06

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 06

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 07

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-07
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-07

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 07

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 08

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-08
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-08

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 08

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 09

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-09
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-09

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 09

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m
  Giá: 8.500.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 10

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-10
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-10

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 10

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá: 9.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 11

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-11
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-11

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 11

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá: 9.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 12

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-12
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-12

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 12

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.35m
  • Kích thước Kệ tivi: 2. 0x 0.4 x 0.4m
  Giá: 10.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 13

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-13
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-13

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 13

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 14

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-14
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-14

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 14

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 15

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-15
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-15

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 15

  • Kích thước Bàn sofa: 0.8 x 0.8 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.4m
  Giá:  9.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 16

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-16
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-16

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 16

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8m
  Giá:  12.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 17

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-17
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-17

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 17

  • Kích thước Bàn sofa: 0.8 x 0.8 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.2 x 0.5 x 0.4m
  Giá:  10.800.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 18

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-18
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-18

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 18

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 19

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 19

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.6 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  10.500.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 20

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-20
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-20

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 20

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 21

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-21
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-21

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 21

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 22

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-22
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-22

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 22

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 23

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-23
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-23

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 23

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 24

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-24
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-24

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 24

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 25

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-25
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-25

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 25

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  10.500.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 26

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-26
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-26

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 26

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.35m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 27

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-27
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-27

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 27

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 28

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-28
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-28

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 28

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 29

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-29
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-29

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 29

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 30

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-30
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-30

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 30

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 31

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-31
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-31

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 31

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 33

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-33
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-33

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 33

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 34

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-34
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-34

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 34

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.200.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 35

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-35
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-35

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 35

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 36

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-36
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-36

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 36

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 37

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-37
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-37

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 37

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.4 x 0.4 x 0.4m
  Giá:  9.000.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 38

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-38
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-38

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 38

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.45 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.400.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 39

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-39
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-39

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 39

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.45 x 0.4m
  Giá: 8.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 40

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-40
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-40

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 40

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.6 x 0.45 x 0.4m
  Giá: 8.600.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  8.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 41

  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-41
  TRON-BO-BAN-SOFA-KE-TIVI-41

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 41

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 1.8 x 0.45 x 0.4m
  Giá: 9.500.000Đ (trọn bộ)

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  9.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 42

  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-42
  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-42

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 42

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.0 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  10.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 43

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 43

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.2 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  11.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 44

  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-43
  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-43

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 44

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.2 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  11.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 45

  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-45
  COMBO-KE-TIVI-VA-BAN-SOFA-45

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA 45

  • Kích thước Bàn sofa: 1.0 x 0.5 x 0.4m
  • Kích thước Kệ tivi: 2.5 x 0.4 x 0.4m

  Chất liệu:

  + Gỗ MDF nhập khẩu Malaysia

  Quý khách có thể thay đổi kích thước và màu sắc của sản phẩm.Bảo hành: 01 năm, lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  11.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 100

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-01
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-01BAN-SOFA-MAT-DA-BD04

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 100

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.48m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.8 - 2.4) x 0.35 x 0.48m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 101

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-02
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-02BAN-SOFA-MAT-DA-BD03

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 101

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.5 - 2.0) x 0.33 x 0.46m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 102

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-03
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-03ke-tivi-mat-da-05

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 102

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.6 - 2.0) x 0.34 x 0.46m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 103

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-04
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-04ke-tivi-mat-da-01

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 103

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.47m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.6 - 2.4) x 0.33 x 0.47m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 104

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-05
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-05ke-tivi-mat-da-06

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 104

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.8 - 2.2) x 0.34 x 0.46m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 105

  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-06
  COMBO-BAN-SOFA-VA-KE-TIVI-MAT-DA-06ke-tivi-mat-da-03

  COMBO KỆ TIVI VÀ BÀN SOFA MẶT ĐÁ 105

  • Kích thước Bàn sofa: 1.2 x 0.65 x 0.46m (d x r x c)
  • Kích thước Kệ tivi: (1.5 - 2.2) x 0.33 x 0.46m
   + Chất liệu: Gỗ MDF sơn bóng, mặt bàn bằng đá dày 2cm+ Màu sắc: kem+ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng.Xuất xứ: hàng nhập khẩuBảo hành: 01 năm HỖ TRỢ ĐO ĐẠC, TƯ VẤN VÀ CHỌN MẪU TẠI NHÀ.
  12.500.000