• You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT001

  GIƯỜNG TẦNG GT001

  KT phủ bì: 254 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  KT giường: 200 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang bắt cố định (không hoán đổi vị trí được)

  Giá: 5.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT002

  GIƯỜNG TẦNG GT002

  KT phủ bì: 254 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  KT giường: 200 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang bắt cố định (không hoán đổi vị trí được)

  Giá: 5.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT003

  GIƯỜNG TẦNG GT003

  KT phủ bì: 254 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  KT giường: 200 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang bắt cố định (không hoán đổi vị trí được)

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.300.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT004

  GIƯỜNG TẦNG GT004

  KT phủ bì: 205 x 109 x 175cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 5.200.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  5.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT005

  GIƯỜNG TẦNG GT005

  KT phủ bì: 205 x 109 x 175cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 5.300.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  5.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT006

  GIƯỜNG TẦNG GT006

  KT phủ bì: 205 x 142 x 177cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.200.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm (tầng trên);  1.800.000Đ/1 tấm (tầng giáp đất)

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT007

  GIƯỜNG TẦNG GT007

  KT phủ bì: 205 x 142 x 177cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.200.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm (tầng trên);  1.800.000Đ/1 tấm (tầng giáp đất)

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT008

  GIƯỜNG TẦNG GT008

  KT phủ bì: 205 x 142 x 177cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.300.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm (tầng trên);  1.800.000Đ/1 tấm (tầng giáp đất)

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT009

  GIƯỜNG TẦNG GT009

  KT phủ bì: 205 x 142 x 177cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.200.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm (tầng trên);  1.800.000Đ/1 tấm (tầng giáp đất)

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu đen

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.500.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT010

  GIƯỜNG TẦNG GT010

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.300.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT011

  GIƯỜNG TẦNG GT011

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.400.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT012

  GIƯỜNG TẦNG GT012

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.300.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT013

  GIƯỜNG TẦNG GT013

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.400.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT014

  GIƯỜNG TẦNG GT014

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.300.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu đen

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.600.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT015

  GIƯỜNG TẦNG GT015

  Kích thước: 1.0 x 2.0m

  Giá: 4.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng + chocolate

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  5.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT016

  GIƯỜNG TẦNG GT016

  Kích thước: 1.0 x 2.0m

  Giá: 4.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng + hồng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  5.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT017

  GIƯỜNG TẦNG GT017

  Kích thước: 1.0 x 2.0m

  Giá: 4.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng + xanh

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  5.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT018

  GIƯỜNG TẦNG GT018

  KT phủ bì: 250 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang có thể hoán đổi vị trí được.

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.300.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT019

  GIƯỜNG TẦNG GT019

  KT phủ bì: 250 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang có thể hoán đổi vị trí được.

  Giá: 5.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT020

  GIƯỜNG TẦNG GT020

  KT phủ bì: 250 x 110 x 159cm (dài x rộng x cao)

  Cầu thang có thể hoán đổi vị trí được.

  Giá: 5.900.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT021

  GIƯỜNG TẦNG GT021

  KT phủ bì: 200 x 105 x 59cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 3.500.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, ván MDF chịu lực

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  3.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT022

  GIƯỜNG TẦNG GT022

  KT phủ bì: 220 x 110 x 133cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 5.800.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.100.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT023

  GIƯỜNG TẦNG GT023

  KT phủ bì: 220 x 110 x 133cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 5.700.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT024

  GIƯỜNG TẦNG GT024

  KT phủ bì: 220 x 110 x 133cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 5.700.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.000.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT025

  GIƯỜNG TẦNG GT025

  KT phủ bì: 210 x 110 x 113cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.500.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.800.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT026

  GIƯỜNG TẦNG GT026

  KT phủ bì: 210 x 110 x 113cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.400.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT027

  GIƯỜNG TẦNG GT027

  KT phủ bì: 210 x 110 x 113cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.400.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm bông ép Hàn Quốc dày 10cm: 1.500.000Đ/1 tấm

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, gỗ cao su, MDF (phần hậu và ngăn kéo)

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.700.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT028

  GIƯỜNG TẦNG GT028

  KT phủ bì: 205 x 142 x 167cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 4.600.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm tầng 1 (giáp đất): 135 x 195cm. Giá: 2.000.000Đ

  Nệm tầng 2 (trên cùng): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  4.900.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT029

  GIƯỜNG TẦNG GT029

  KT phủ bì: 264 x 109 x 168cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm tầng 1 (giáp đất): 90 x 190cm. Giá: 1.300.000Đ

  Nệm tầng 2 (tầng giữa): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Nệm tầng 3 (trên cùng): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu trắng

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.300.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT030

  GIƯỜNG TẦNG GT030

  KT phủ bì: 264 x 109 x 168cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm tầng 1 (giáp đất): 90 x 190cm. Giá: 1.300.000Đ

  Nệm tầng 2 (tầng giữa): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Nệm tầng 3 (trên cùng): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu nâu

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT031

  GIƯỜNG TẦNG GT031

  KT phủ bì: 264 x 109 x 168cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  Nệm tầng 1 (giáp đất): 90 x 190cm. Giá: 1.300.000Đ

  Nệm tầng 2 (tầng giữa): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Nệm tầng 3 (trên cùng): 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand

  + Màu vàng gỗ

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  6.200.000 
 • You've just added this product to the cart:

  GIƯỜNG TẦNG GT032

  Xóa

  GIƯỜNG TẦNG GT032

  KT phủ bì: 216 x 113 x 161cm (dài x rộng x cao)

  Giá: 6.000.000Đ

  Phí lắp ráp: 200.000Đ (miễn phí vận chuyển nội thành HCM)

  KT nệm: 95 x 195cm. Giá: 1.500.000Đ

  Chất liệu:

  + Gỗ thông NewZealand, chất liệu phụ MDF

  + Màu đen

  + Hàng nguyên thùng, lắp ráp

  + Hàng xuất khẩu Châu Âu

  Bảo hành: 6 tháng

  8.000.000 8.500.000